Taganemisavaldus

Täitke ja tagastage käesolev avaldus üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda! Taganemisavaldus saatke palun meilile: info@kraaps.eu

Avaldus pdf kujul


Lepingust taganemise avaldus

Karu OÜ, Pargi tn 2, Valkla küla Kuusalu vald Harjumaa 74630
e-posti aadress: info@kraaps.eu

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on tellimuse ………………………….. (tellimuse number) alusel ostetud toode/tooted:

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tellimuse olen kätte saanud  …. / ….. / ……………. (kuupäev, kuu, aasta)

Kliendi nimi:

Kliendi aadress:

Kliendi allkiri
(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

 

Kuupäev